Konstresa 2018-05-20

Vårresan gick till Jönköping och därifrån till till Habo kyrka.