Månadsträff-årsmöte februari 2017

Föreläsning om Knallen och hans marknad, försäljning - den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 av Pia Lundqvist, Göteborgs Universitet.

Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna godkändes verksamhets-berättelsen för 2016. Den ekonomiska redovisningen godkändes och årsmötet gav ansvarsfrihet för styrelsen.

Till ny ordförande för föreningen valdes Egon Svensson. Till styrelsen omvaldes Ingrid Andersson och Eva Svedberg. Nyval av Kjell-Arne Arvidsson, Anita Öresjö, Elisabeth Alexandersson, Helen Frostholm och Putte Ehrnlund.
Till valberedningen valdes Ingeborg Turesson-A-son, Inger Fridmar, Gunnel Lund, Monica Hjelm och Anita Öresjö.

För förtjänstfullt och gott arbete i föreningen avtackades med blommor Agneta Mejer, Göran Hedlund, Solgerd Lamberg och Kenth Åslund.

Efter kaffet fick vi en mycket intressant, historisk skildring av "Gårdfarihandeln från Västergötland 1790-1864 förmedlat av docent Pia Lundqvist från Göteborgs Universitet.
Hon berättade om knallarna och handeln med tyger från vårt område som finns omnämnt så tidigt som hos Gustav Vasa på 1500-talet Det förekom mycket osämja mellan Borås, som blev stad 1622 och de olika socknarna runt om hur handeln skulle gå till, Efter många års utredande infördes på 1700-talet handelsrättigheter för de olika sju häraderna – för Marks del var det ju förläggarverksamheten som utvecklades.

Ordförande Egon Svensson informerade om aktuella resor och efter dragning i lotteriet tackade han för intresset och hälsade alla välkomna till nästa månadsträff 26 april.

Länk till bildgalleriet