BouleVi spelar boule varje torsdag på Gamla boulebanan vid Ännagården Kinna. Vi träffas 9:45 och spelar mellan 10:00 och 12:00. Klot finns att låna,medtag egen fika. Information Egon Svensson 070-7616313 VÄLKOMNA!