Program Månadsträffar 2016

Plats: Kinnaborgssalen, Kommunhuset, Kinna
Tid: Kl. 16.00
Hjärtligt VÄLKOMMEN till föreningens månadsträffar!
En given träffpunkt där du träffar både kända och okända medlemmar,
dricker en kopp kaffe och får lyssna på god underhållning.