Boule

Nu börjar vi spela utomhus,på gamla boulebanan vid Ännagården Kinna
Vi träffas 9:45 och spelar mellan 10:00 och 12:00.
Klot finns att låna tag med egen fika .Start 21/4 Information Egon Svensson 070-7616313
VÄLKOMNA!