Canasta

Vi spelar Canasta varje måndag kl 14.00 i gemensamhetslokalen, Tallåsgatan 3, Kinna. Ingång på gaveln mot Grovaliden. Parkering finns på parkeringsdäcket vid Strömskolan. Nya deltagare välkomna. Start   19/9 Kontakt Kerstin/Egon Svensson 070-2711804, 070-7616313

Information Egon Svensson tel 070-7616313

                    Kerstin Svensson tel 070-2711804