Månadsträff oktober 2018

Sillsexa i Mariebergsparken