Månadsträff april 2016

Slaget om Öresten, kåseri av Kjell-Åke Bergkvist

  • Kjell-Åke Bergkvist

Ett stor antal medlemmar hade samlats till SPF Seniorerna Markbygdens månadsträff den 27 april i Kinnaborgssalen. 
Vice ordförande Camilla Löfstedt hälsade alla välkomna.

Efter kaffet informerade styrelsen om de svårigheter vi har haft att hitta en kassör till föreningen. Styrelsen har därför beslutat att vi i år måste köpa kassörstjänsten.

Dagens huvudnummer var en historisk resa till 1400-talet med Kjell-Åke Bergkvist. Han berättade intressant och kunnigt om att Markbygden på den tiden var gränstrakter mot Danmark. På Öresten fanns en försvarsborg, som var platsen för ett slag där svenskarna besegrade danskarna. Freden slöts, enligt en minnessten i Kungsäter, i april 1471. Man undrar vad som hade hänt om danskarna hade vunnit?

Sedan fick vi information om resan till Bohuslän i augusti. Anmälan till Arne Hansson!

Mötet avslutades med lotteridragning och Camilla tackade för deltagandet.

Länk till bilder från månadsträffen