Konstföreläsningar våren 2020

Här är datumen för konsten våren 2020 på Lindäng.
INSTÄLLDA TILLS VIDARE PÅ GRUND AV CORONA

  • 22 januari
  •   5 februari (på Rydal)
  •  19 februari
  •    4 mars
  •  18 mars (resa)
  •    1 april
  •  15 april
  •    6 maj (resa)