Årsmöte den 24 februari 2016

Goda råd - växtfakta av Annika Herdersson.

Ordförande Agneta Mejer hälsade alla välkomna och därefter hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Till ordförande för mötet valdes
Anders Lindal. Verksamhetsberättelsen, balans- och resultatrapport för 2015 tillsammans med revisorsrapport godkändes och likaså budget 2016.

Till styrelsen 2016 omvaldes Agneta Mejer (ordförande), Eva Svedberg, Göran Hedlund och Camilla Löfstedt. Nyval av Ingrid Andersson,
Solgerd Lamberg och Rolf Gårdmo.

Till KPR-ombud omvaldes Eva Svedberg med Camilla Löfstedt som ersättare. Nya revisorer valdes, Anders Lindal och Bengt Johansson med Lena Lanz som ersättare. Till valberedningen omvaldes Berith Davidsson och Kenth Åslund.

Efter kaffet berättade Annika Herdersson från Furets plantskola i ord och bild engagerat om de växter som finns i trädgården. Några trädgårdstips utdelades också.

Informationspunkterna denna gång var information om ny HLR-kurs – anmälan till Ann Ytterby-Blomqvist och Bo Blomqvist "slog ett slag" för boulegemenskapen.

En kort information från dagens KPR-möte, där man beslutat att "blåsa liv" i brukarråden ute på äldreboendena. Det är viktigt att vi deltar i dessa råd. Kommunen har en klagomur, kallad "Fråga Fritt" med tfn.nr 21 79 95 eller via kommunens växel. Detta nummer kan man ringa om man har synpunkter på äldreomsorgen – man får vara anonym.
Planering inleds nu inför Seniordagen 2016.

Egon Svensson från resekommittén informerade om kommande resor, en resa 26 maj till Gunillaberg i Bottnaryd och en resa planeras till Bohuslän till hösten.

Konstcirkeln har sitt nästa möte onsdag 2 mars på Rydals museum.

Mötet avslutades med avtackning av Kerstin Svensson, Arne Hansson, Bengt Johansson och Putte Ehrnlund, som fick en blomma och applåder för det förtjänstfulla arbete de lagt ner för föreningen.

Vidare avtackades (i sin frånvaro) de båda revisorerna Irene Rydell och Maija-Lisa Karlsson samt Lars Tornvall från valberedningen.

Länk till bilder från Årsmötet