Månadsträff januari 2016Docent Per-Arne Svensson föreläser om diabetes.

Årets första medlemsträff den 13 januari blev välbesökt och nära 80 personer hade samlats i Kinnaborgssalen.

Efter att ordförande Agneta Mejer hälsat alla välkomna hade vi, som traditionen bjuder, en parentation med en tyst minut och ett tänt ljus för de vänner som lämnat oss 2015.

Vi fick information om att studiecirkeln "Att vara ung på 50-talet" startar onsdag 27 januari.
Canastaspelet återupptas måndag 18 januari.
Konstcirkeln har sin vårupptakt onsdag 20 januari och då i Församlingshemmet i Skene.
Soppluncherna startar 28 januari och samma datum årets första jazzcirkel.

Vi pensionärer har fått ett specialpris från friskvårdscentret "I form" för att ha möjlighet att kunna styrketräna p.å vardagar

Dagens föreläsare var docent Per-Arne Svensson från Sahlgrenska Akademien som berättade om sitt arbete som forskare inom diabetes- och fetmasjukdomar
Forskningsmedel kommer från Hjärt-lungfonden och vi fick en tillbakablick på vad fonden har uträttat under de många år som den funnits. Till en början var syftet att bekämpa tuberkulosen och när den var utrotad gick inriktningen mer mot hjärt-kärl- och lungsjukdomar.
På 30 år har 150.000 liv räddats inom kärlsjukdomarna med ny livsstil, ny vetenskap och nya mediciner, men tyvärr minskar inte diabetes-sjukdomarna. Idag är c:a 400.000 människor drabbade av sjukdomen i Sverige, men mörkertalet är stort. Att sjukdomen är en vällevnads-sjukdom är konstaterat och det märks tydligt genom att sjukdomen ökar stort i Indien och Kina. Utbrott av typ-2 diabetes kryper allt längre ner i åldrarna, nu insjuknar tonåringar i den sjukdom som tidigare kallades åldersdiabetes.

Störst risk att utveckla diabetes typ -2 är de som har en ärftlighet för sjukdomen, rökning, fetma, stillasittande och psykisk stress. Det är alltså viktigt att röra på sig – "gör någonting, röra på sig, göra det man klarar av".

I forskningen har man funnit att fetmakirurgi är den enda och bästa behandlingen för att minska i vikt och stora förbättringar ser man framför allt för diabetespatienter. Att operera fetma i ett tidigt stadium av diabetesutbrottet ger bästa resultat.

Per-Arne avslutade sitt mycket intressanta föredrag med att vädja om gåvor till Hjärt-lungfonden – Tillsammans räddar vi liv!

Mötet avslutades med dragning i vinlotteriet och Agneta tackade för deltagandet och önskade alla välkomna till nästa månadsträff den
24 februari som också är årsmöte.

Länk till bilder från Månadsträffen Januari 2016