Klassisk musik

Vi startar en ny cirkel där vi träffas och lyssnar på klassisk musik tillsamans.Lokal Föreningslokalen  Gökgatan 7,Kinna  kl 16.00. Max 14 deltagare Kontakt Helen Frostholm 073-8008801. Start 20/1