Klassisk musik

Vi startar en ny cirkel där vi träffas och lyssnar på klassisk musik tillsamans.Lokal Föreningslokalen Gökgatan 7,Kinna. Start torsdag 23/9 kl 18.00 Max 14 deltagare Kontakt Helen Frostholm 073-8008801.