Söndagsfiket

Vi träffas var fjortonde dag, kl 15.00 i föreningslokalen Gökgatan 7 Kinna

  • 24  oktober
  •    7 november
  • 21  november
  •   5  december
  • 19  december

     Kontakt Elisabeth Alexandersson 0702-110095

     Välkomna!