Månadsträff december 2018

Besök av Elimförsamlingens lucia