Styrelsen

Styrelsens ansvarsområde.

Egon Svensson

Styrelsen ordförande

Björn Ahlström

Styrelsen vice ordförande

Lars-Inge Andersson

Styrelsen ledamot

Gunnel Johansson

Styrelsen ledamot

Elisabeth Alexandersson

Styrelsen ledamot

Kjell-Arne Arvidsson

Styrelsen ersättare

Helen Frostholm

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Anita Öresjö

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör