Månadsträff oktober 2016

Erika Agnarsson informerar om äldreomsorgen i Mark.

  • Erika Agnarsson
  • Anders Almqvist
  • Erika Agnarsson
  • Anders Almqvist

SPF Seniorerna Markbygden haft månadsträff den 12 oktober.
Ordförande hälsade alla välkomna och lämnade information om bl.a. Seniordagen den 2 november. Efter kaffet hälsade vi även verksamhetschef Erika Agnarsson välkommen.
Hon informerade om hur äldreomsorgen i Marks kommun är uppbyggd och fungerar. Hon är ganska nöjd med hur vården bedrivs, men stora svårigheter finns att rekrytera kompetent personal. Någon kö för att få plats på äldreboende finns inte i nuläget. Vi fick också tillfälle att ställa frågor till Erika.

Härefter kåserade Anders Almqvist om sanningar och myter, ett intressant ämne som fick oss att kanske ändra våra uppfattningar om vad som är sant.
T.ex. är det en snigel som går omkring med sitt hus på ryggen. Nej, det är en snäcka.
Köper vi vit mossa till adventsstaken? Nej, vi köper vit lav.
Bör man inte bada direkt efter man ätit? Det har ingen som helst betydelse.
Ser man kinesiska muren från månen? Svar: nej
Var de vise männen som kom till Jesusbarnet tre stycken? Det vet man inte, men däremot gav man tre gåvor!

Efter dragning i vinlotteriet tackade ordförande för intresset och avslutade mötet.

Text:Eva Svedberg
Bild:Monica Almqvist