Om föreningen

SPF Markbygden är en politiskt och religiöst obunden pensionärsförening med drygt 400 medlemmar. Föreningen ingår i SPF Sveriges Pensionärsförbund.

Vi välkomnar som medlemmar alla som uppbär pension av något slag eller som är gift eller sambo med någon medlem.

Vi bevakar pensionärspolitiska frågor och arbetar aktivt för att förbättra våra villkor när det gäller äldrevård och andra intresseområden.

Vi kan erbjuda en trevlig samvaro och gemenskap med andra människor i samma livssituation genom

· månadsträffar och andra sammankomster med information om aktuella frågor och
olika slag av underhållning.

· resor i in- och utland t.ex temaresor med konst, historia mm.

· hobbyverksamhet av olika slag

· friskvård

· studiecirklar

Mdlemskap i SPF ger många fördelar:
1. En stark organisation som arbetar för seniorernas bästa
2. Aktuell information i angelägna frågor som rör äldre
3. Möjlighet att påverka politiska beslut
4. Teckna liv- och olycksfallförsäkringar
5. Medlemstidningen Senioren
6. Medlemsrabatter i Varuhus, Resebyråer, Bensinstationer
använd medlemskortet