Kollektivtrafiken

Synpunkter på kollektivtrafiken i kommunens ytterområden Se inslag i Bollebygdsnyheter, där Kiki och Leif i i styrelsen intervjuas..