Referat från strövtåg i bygden 18-19 sept

Strövtåg i Bollebygd!


Den 18 och 19 september gjorde SPF i Bollebygd två likadana resor med Ingemar Fredriksson och Håkan Alfredsson som guider. Vi var ca 30 deltagare i vardera resan. Vi åkte med buss via Forsa gård och förbi det nedlagda tegelbruket upp i Forsaskogen. Vi bjöds på berättelser om människor som bott såväl på gården som i försvunna torpställen utmed vägen. Enstaka torp finns kvar och är bebodda, fast givetvis åtskilligt moderniserade. Vi såg också rester av en gammal damm som gett kraft till ett sågverk.


Efter åkturen genom Forsaskogen med specialtillstånd på olika småvägar där det kanske aldrig förut passerat en buss med 30 passagerare kom vi till Flüggers fabrik. Platschefen Thomas Grönesjö tog väl emot oss. Under en kaffestund höll han en informativ och trevlig presentation av verksamheten. Danska Flügger A/S köpte HP-färg 1994, och har utvecklat verksamheten väl i Bollebygd, där man nu har ca 120 anställda och omsätter ca en miljard kronor per år. Den klart största produkten är spackel.


Efter rundvandring i fabriken med många robotar och andra moderna maskiner bjöds vi på en välsmakande lunch. Sedan besökte vi det stora centrallagret med ca 13.500 pallplatser, en imponerande anläggning med modern logistik.


Som vanligt hade Erna ordnat en mycket trevlig utflykt, denna gång i bygden och med intressant och imponerande företagsbesök. Efter att vår reseledare Erna tackat Thomas för gästfriheten med en fin present från resenärerna så var det dags för hemresa. Alla deltagarna tyckte att det varit en intressant och lärorik dag.

Åke Brask och Leif Karlsson