Bilder från årsmötet 5 februari

Underhållning på årsmötet av Kerstin Tellander och Johan Francke med musiktävling! Avtackning av Gunnel Krok och avgående valberedning.