Vi gör en resa västerut 21 mars

Vi gör en resa västerut med Blå tåget i Volvomuseet

Buss går från torget i Bollebygd k 07.15

Pris 480 kr per person inklusive buss, lunch och entréer.

Läs mer om Volvomuseet