Stickcafé

Ledare Elvy Wärnå

  • Som mest är de 15 glada kvinnor och deras arbeten
  • Fina arbeten
  • De fortsätter till våren...
  • Som mest är de 15 glada kvinnor och deras arbeten
  • Fina arbeten
  • De fortsätter till våren...

Vi träffas varannan måndag , varannan vecka  under hösten start 12/9 på biblioteket                                                                                                                                          Välkomna