Strövtåg i bygden 15 el 16 april

Strövtåg i bygden den 15 eller 16 april.

Pris: 170 kr/person och i priset ingår buss, entré, fika och lunch.

Buss från torget kl 10.00