Boule

Boulbanan är iordning för spel.

Pä grund av restriktionerna blir det inget spel under SPF:s regi.
Men var och en kan spela under eget ansvar. Tänk då på restriktionerna om max 8