Välbesökt möte om böcker

November månads möte gick i bokens tecken med bokhandlare Ulrika Larsson som presentatör av höstens nya böcker. Mötet samlade precis ett hundra deltagare i det trevliga Strandgatans Café, som är maximalt vad lokalen kan rymma. Ett antal besökande gäster hälsades speciellt välkomna.

Erik Jansson informerade om aktuella frågor. och uttryckte glädje över att vi nu kunde inbjuda till våra ordinarie möten på nytt. Han berörde läget i pandemin för Hallands vidkommande. Vi måste fortsatt vara uppmärksamma och försiktiga för att undvika sprida smitta. Den tredje vaccineringen mot covid erbjuds nu och bör tas snarast, gärna i samband med det vanliga inluensavaccinet för hösten. Vi måste fortsatt undvika att handhälsa, och att hålla respektfulla avstånd gäller fortfarande. 

Han berättade att styrelsen skall ha ett planeringsmöte i november för att fastställa 2022 års program. Förbundet kommer att skicka ut avierna för årsavgiften i januari och i februari kommer medlemskortet tillsammans med medlemstidningen Senioren. 

Leif Nilsson informerade om resan till Falkenbergsrevyn den 30 januari. Det finns få platser kvar av de femtio vi bokat. 6 mars 2022 är det en resa till Malmö för att se Barberaren i Sevillia, med gott om platser kvar. 

Anna-Karin Malmkvist och Agneta Nilsson har startat upp arbetet med valberedningen inför nästa årsmöte. Anna-Karin berättade om många trevliga samtal med medlemmar som de haft kontakt med i detta arbete. Det finns goda förslag på nya ledamöter på olika funktioner, men några ytterligare behövs. Förslag är välkomna och deras kontakttelefoner kommer på hemsida och med mail.

Därefter ledde Erik Jansson allsången, som var en särskild hyllning till dagens nya medlemmar och gäster. ”Ålder och sånt spelar rakt ingen roll…” var parollen med Lasse Dahlkvists text innan alla grep sig an kaffet och smörgåsen och fick igång livfulla samtal kring borden. 

Ulrika Larsson var dagens stora dragplåster i mötet. Hon presenterade en mängd böcker med stort engagemang och inlevelse. Det var stor variation på böckerna allt från kriminalromaner, feel good, fotobok, bok från sportens värld och barnbok. 

Dagens lotteri bestod av många härliga böcker, som Ulrika hade berättat om. 

Alla hälsades välkomna till nästa möte den 6 december, då med färgstark musikalisk underhållning av Kenneth Holmström.