Månadsmötet den 21 oktober

Erik Jansson hälsade de ca 85 medlemmarna hjärtligt välkomna till oktober månads möte. Ett särskilt varmt välkomnande framfördes till Mikael Kjellström Englén, SpecSavers och till eftermiddagens underhållare, Halmstads Dragspelsklubb.

Erik Jansson läste dikten "Flyttfåglarna" av Johan Ludvig Runeberg.
Erik Jansson informerade om dagens program samt om informationsmötet för
nya och presumtiva medlemmar som äger rum den 31 oktober kl 14.00 – 15.00 på Bäckagårds Vårdcentral, Café Bäckagård. Inbjudan skickas ut.

Arne Karlsson och Boel Andersson förrättade prisutdelning för de flitiga cyklisterna. Första pris gick till Nils Andersson, andra pris: Ingalill Nilsson, tredje pris: Margreth Klang, fjärde pris: Lisbeth Nilsson och femte pris: Håkan Nilsson.

Leif Nilsson berättade om bussresan till Huseby Julmarknad den 14/11, studiebesök på Hem Sophantering, Kristineberg den 30 oktober samt Stena Recycling den 6 november. Anmälningslistor för dessa evenemang fanns utlagda
i entrén.

Jan Ekdahl berättade om resan till Vin & Deli, Göteborg den 24 april 2020.
Buss + entré till en kostnad av 425 kr. Lunch intas på Ikea, Kållered.

Den 24 maj 2020 blir det en 5-dagars vinresa till östra Tyskland. Resan anordnas tillsammans med Erlings Resor. Pris vid 35 betalande: 7.390 kr, enkelrumstillägg 800 kr.

4 november kl 14.00 på Bäckagårds Vårdcentral, Café Bäckagård berättar
Jan Ekdahl och Leif Nilsson om "Resor vi gjort till länder med goda viner".
Anmälan till Jan Ekdahl eller Leif Nilsson.

Efter all information fick vi resa på oss och då stämde estradören Erik Jansson
upp i sången "Örnungar".

Optiker Mikael Kjellström Englén var intressant att lyssna på då han belyste ögats åldrande, synfel, ögonsjukdomar och torra ögon. Han förklarade också vad som händer vid grå starr, grön starr, gula fläcken och näthinneavlossning. Han framhöll vikten av att göra kontinuerliga ögonkontroller, ha bra ljus då man läser och göra korta pauser. Därefter följde en kort frågestund.

Efter all information smakade det gott med kaffe och smörgås. Kerstin förrättade vinlotteriet.

Ett gäng glada gossar från Halmstads Dragspelsklubb underhöll oss med
härlig musik från 50- och 60-talet och framåt. Det bjöds även upp till dans.

Leif Nilsson tackade Halmstads Dragspelsklubb för underhållningen.
Även dukningskommittén fick en varm applåd, som tack för deras jobb.
Han hälsade alla välkomna till nästa månadsmöte den 18 november, då bokhandlare Ulrika Larsson besöker oss.
Text: Lena Wilde
Foto & film Lars Björk