Temadag för alla intresserade 25 okt

INBJUDAN
ALLA INTRESSERADE

inbjudes till temadag gemensam för KPR/RPR och Folkhälsoansvariga
med tema Läkemedel för äldre!