Särskilda stadgar för förening inom SPF Seniorerna