SPF Östra Blekinge har den 23/3 i samarbete med S/V haft årsmöte i Församlingshemmet i Torhamn

. Ett drygt 60-tal medlemmar hade infunnit sig i det soliga vårvädret. Efter välkomst-hälsning av ordf. KEA vidtog parentation över 8 medlemmar som avlidit under 2021. Vi fick lyssna till två musikstycken, en kort dikt och sedan tändes ett ljus för varje avliden. De hedrades med en tyst minut.