Seniorpodden

Hur har pandemin påverkat oss? Vad har vi lärt oss? Hur ser framtiden ut efter covid-19? Det är några frågor som tas upp i det här avsnittet av Seniorpodden.

– Närheten till politikerna har vi aldrig upplevt så starkt som under det här året, säger SPFs generalsekreterare Peter Sikström, som under året...

Det är särskilt två frågor som han tror kommer att kunna förändras i framtiden när det gäller landets seniorer: "Ensamhet och frågor som handlar om åldersdiskriminering tror jag är något som politikerna nu har fått upp ögonen", säger Peter Sikström.

https://seniorpodden.libsyn.com/