Inte Ensam

Projektet Inte Ensam

01 juni 2020 Projektet Inte Ensam

Se Inte Ensam  där projektet presenteras. Det är ett samprojekt för PRO, SKPF och SPF. Webbseminarier publiceras så att man kan även lyssna i efterhand. Jag vill rekommendera att lyssna på sändningen från 28 maj, speciellt Marianne Mörck som deltog i Seniorsurfarna på TV och digitaliseringspedagog Daniel Eliasson. Daniel har mycket tips och råd, länkarna ska läggas ut under v. 23 MEN man kan lyssna på Daniel flera gånger om man tycker att det går för fort!

I Coronatider blir vi seniorer mer eller mindre "Ensamma" eftersom vi ska hålla avstånd och inte träffa så många. Utnyttja alla tips som föreslås i projektet.