Aktiviteter för seniorer

Karlskrona kommun erbjuder sociala aktiviteter och verksamheter för dig som senior. Under coronapandemin är det många som måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd men det är också viktigt att hålla igång. Detta är inte minst viktigt för dig som senior. Här kan du hitta olika aktiviteter.