Viktig information angående Årsmötet.

Eftersom vi inte kan hålla vårt årsmöte rent fysiskt kommer det att hållas genom Per capsulam. Detta innebär att styrelsen skickar föredragningslista med förslag till beslut och bilagor till er alla, detta via e-post och med vanlig postgång till de som inte har e-mail.

Ni har nu att ta ställning till våra förslag till beslut. Godkänner ni alla förslag behöver ni inte vidta någonting. Styrelsen uppfattar det som att ni godkänt förslagen till beslut. Har ni däremot synpunkter på någon fråga skall ni meddela vår sekreterare Marie-Louise Westerberg detta senast den 22 februari 2021. Efter detta datum sammanställer styrelsen ev. synpunkter och tar upp detta på årsmötet den 25 februari 2021.