Från månadsmötet den 16 januari

Platsen för årets första och kommande månadsmöten är Orrekullagården. Denna måndag samlades 99 förväntansfulla medlemmar för att lyssna på Carina Glennings kåseri.