Marknadsföring

Marknadsföring – intern/extern

Uppgifter
• Agera som pressansvarig inkl. rekrytering
• Finna former för medlemsvård så att medlemmarna känner sig delaktiga i SPF Bråviken.

Gruppansvarig
Marie-Louise Westerberg
Tel.: 070-5708670
E-post: marie-louise.westerberg@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Mats Winell
Tel.: 0708-751847
E-post: mats.winell@gmail.com