Stadgar

SPF Seniorernas stadgar från och med 2022-01-01