Stavgång

Fr.o.m fredagen den 9 oktober kommer vi att byta sträcka till ca 3 km i skogen norr om Scoutgården/tennisbanorna. Samling sker vid Scoutgården/tennisbanorna (Syrenvägen) fredagar kl. 09:30, med eller utan stavar, för att gemensamt gå upp mot Eketorp och den nya sträckan. Inriktningen är att stavgången ska kunna ske där tills vinterväglaget sätter stopp och vi måste återgå till mer halkfri rutt. Nu hoppas vi på att fler medlemmar vill komma med! Kontakta Marie-Louise Westerberg mail: Marie-Louise.westerberg@Telia.com eller telefon: 070-5708670