Månadsmöte den 18 september 2017

Månadsmötet i september blev mycket välbesökt. Det var 94 medlemmar som samlades och lyssnade till Mikael Anderssons detaljrika redogörelse av Getåolyckan. Vi kunde nästan uppleva en känsla av att ha varit med på den tragiska händelsen.
Pelle Olsson tackade Mikael och överlämnade ett litet alster i Kolmårdsmarmor.
Ordförande Göran Tunesson redogjorde för höstens kommande aktiviteter.
Efter sedvanligt lotteri avslutades månadsmötet.