Spärra adressändring

För att hindra någon att "stjäla" din adress och sända inköpen till en främmande persons postlåda.

Spärra möjligheten för okänd person att ändra din adress på dessa två webb adresser:

www.skatteverket.se
kollpaadressen.se