Folkhälsogruppen

Folkhälsa/Friskvård

Uppgifter
     • Verka för att medlemmarna håller sig i form
     • Agera för att våra medlemmar ska bli ännu mer vardagsaktiva och fysiskt                   starka genom att regelbundet träna ex.vis balans och muskelstyrka utifrån sina         egna förutsättningar.

Gruppansvarig
Lena Nicander
Tel.: 070-158 74 37
E-post: lena.nicanred@gmail.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Folkhälsa/Hälsovård

Uppgifter
Verka för att förmedla:
       • Vad som följer med åldrandet
       • Läkemedelsfrågor
       • Kroniska sjukdomar - innefattar även syn och hörsel
       • Tandvård
       • Livsstil.

Gruppansvarig
Berit Adler
Tel.: 070-682 30 88
E-post: berit_adler@hotmail.com

Övriga gruppmedlemmar