Folkhälsodagar

Vi var 40 medlemmar som samlades i Sjövikskyrkan. Per Adler hälsade alla hjärtligt välkomna
till våra folkhälsodagar. Per redogjorde om programmet för de två dagarna.