Webbredaktör

Webbredaktör

Uppgifter
• Hantera föreningens webb
• Agera länk mot distrikt och förbund gällande webbfrågor
• Bidra till att webbsystemet utvecklas.

Gruppansvarig
Mats Winell
Tel.: 0708-751847
E-post: mats.winell@gmail.com

Medlemsregistret (MiRiaM)

Uppgifter
• Registrera/avregistrera medlemmar och förtroendeuppdrag
• Registrera medlemsavgifter
• Agera länk mot distriktet och förbundet
• Bidra till att det centrala systemet utvecklas.

Gruppansvarig
Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 011-392709, 0709-309476
E-post: ullstrand46@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant