Webbredaktör

Webbredaktör

Uppgifter
• Hantera föreningens webb
• Agera länk mot distrikt och förbund gällande webbfrågor
• Bidra till att webbsystemet utvecklas.

Gruppansvarig
Mats Winell
Tel.: 070-875 18 47
E-post: mats.winell@gmail.com

Medlemsregistret (MiRiaM)

Uppgifter
• Registrera/avregistrera medlemmar och förtroendeuppdrag
• Registrera medlemsavgifter
• Agera länk mot distriktet och förbundet
• Bidra till att det centrala systemet utvecklas.

Gruppansvarig
Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 076-113 01 57
E-post: ullstrand46@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant