Arrangemang

 Resor

Uppgifter
• Samordna resor inom föreningen

Gruppansvarig
Kerstin Ahlström
Tel.: 011-391117, 0707-367678
E-post: karstinahlstrom@icloud.com

Övriga gruppmedlemmar
Kurt Björk                                                                                                                    Tel.: 070-691 67 81                                                                                                     E-post: kurt.bjrk@telia.com

Olle Rosén                                                                                                               Tel.: 070-8391190                                                                                                        E-post: olle@kolmardendisign.se

Program

Uppgifter

• Planera månadsmöten och innehåll i aktiviteter inom ramen för programmet
• Hålla ihop kalendern för föreningens samtliga verksamheter
• Verka för en aktiv programgrupp.

Gruppansvarig
Eva Svensson
Tel.: 0733-835823
E-post: evatony.svensson@live.com

Övriga gruppmedlemmar
Kurt Björk
Tel.: 070-691 67 81
E-post: kurt.bjrk@telia.com

Lars-Erik Åström
Tel.: 076-3364269
E-post:lars.hyttan@gmail.com

Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 076-1130157
E-post:ullstrand46@telia.com

Inge Nilsson 
Tel.: 011-392614, 070-9512554 
E-post: krofa2010@hotmail.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Utbildning

Uppgifter
• Samordna utbildningsverksamheten
• Kontakt gentemot Studieförbundet Vuxenskolan
• Initiera nya utbildningar.

Gruppansvarig
Annmari Johansson                                                                      Tel.: 070-2442107                                                                            E-post: annmari.hollstad@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Uppvaktning

Uppgifter
• Uppvakta med vykort vid födelsedagar från 70 år och sedan vart 5:e år.

Gruppansvarig
Lennart Lundgren
Tel.: 070-5898438
E-post: lennart.e.lundgren@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant