Arrangemang

 Resor

Uppgifter
• Samordna resor inom föreningen

Gruppansvarig
Vakant

Övriga gruppmedlemmar
Kurt Björk
Tel.: 070 691 67 81
E-post: kurt.bjrk@telia.com                                                              

Olle Rosén
Tel.: 070-839 11 90
E-post: E-post: olle@kolmardendisign.se

Program

Uppgifter

• Planera månadsmöten och innehåll i aktiviteter inom ramen för programmet
• Hålla ihop kalendern för föreningens samtliga verksamheter
• Verka för en aktiv programgrupp.

Gruppansvarig
Eva Svensson
Tel.: 073-383 80 07
E-post: evatony.svensson@live.com

Övriga gruppmedlemmar
Kurt Björk
Tel.: 070-691 67 81
E-post: kurt.bjrk@telia.com

Lina Åström
Tel.: 073 531 87 78
E-post:linau.astrom@gmail.com

Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 076-113 01 57
E-post:ullstrand46@telia.com

Inge Nilsson 
Tel.: 011-39 26 14, 070-951 25 54 
E-post: krofa2010@hotmail.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Utbildning

Uppgifter
• Samordna utbildningsverksamheten
• Kontakt gentemot Studieförbundet Vuxenskolan
• Initiera nya utbildningar.

Gruppansvarig
Annmari Johansson                                                                     
Tel.: 070-244 21 07                                                                           
E-post: annmari.hollstad@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Uppvaktning

Uppgifter
• Uppvakta med vykort vid födelsedagar från 70 år och sedan vart 5:e år.

Gruppansvarig
Lennart Lundgren
Tel.: 070-589 84 38
E-post: lennart.e.lundgren@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant