Arrangemang

 Resor

Uppgifter
• Samordna resor inom föreningen

Gruppansvarig
Kerstin Ahlström
Tel.: 011-391117, 0707-367678
E-post: karstinahlstrom@icloud.com

Övriga gruppmedlemmar
Margrete Olsson

Tel.: 073-180553

E-post: margrete.olsson@hotmail.com

Program

Uppgifter

• Planera månadsmöten och innehåll i aktiviteter inom ramen för programmet
• Hålla ihop kalendern för föreningens samtliga verksamheter
• Verka för en aktiv programgrupp.

Gruppansvarig
Eva Svensson
Tel.: 0733-835823
E-post: evatony.svensson@live.com

Övriga gruppmedlemmar
Kurt Björk
Tel.: 011-392778
E-post: kurt.bjrk@telia.com

Lars-Erik Åström
Tel.: 076-3364269
E-post:lars.hyttan@gmail.com

Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 011-392709, 0709-309476
E-post:ullstrand46@telia.com

Inge Nilsson 
Tel.: 011-392614, 070-9512554 
E-post: krofa2010@hotmail.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Utbildning

Uppgifter
• Samordna utbildningsverksamheten
• Kontakt gentemot Studieförbundet Vuxenskolan
• Initiera nya utbildningar.

Gruppansvarig
Britt Andersson
Tel.: 070-6387003
E-post: brittason@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant

Uppvaktning

Uppgifter
• Uppvakta med vykort vid födelsedagar från 70 år och sedan vart 5:e år.

Gruppansvarig
Britt Almroth
Tel.: 011-391490
E-post: britt.jorgen@spray.se

Övriga gruppmedlemmar
Vakant