Månadsmöte 13 november

Vi var 67 medlemmar som samlats i Orrekullagården.
Per hälsade Pia Georgson/Asp från demensförbundet välkommen.
SPF kören Bråviken med 21 sångare under ledning av Annika Viderstedt framförde många kända låtar.