Trafik

Trafik

Uppgifter
• Verka för äldres säkerhet i trafiken samt kunskap i övriga trygghetsfrågor (yttre och inre miljö).

Gruppansvarig
Kurt Björk
Tel.: 070-691 67 81
E-post: kurt.bjrk@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Inge Nilsson
Tel.:011-39 26 14, 070-951 25 54
E-post: krofa2010@hotmail.com