Månadsmöte 11 september. 2023

Vi var 50 st medlemmar som hade samlats i Orrekullagården.
Vår ordförande Per Adler hälsade välkomna och delgav aktuell information.