Vinkunskap

Vinkunskap äger rum vid tre tillfällen under hösten. Kontakt:
Kent Andersson, kentandersson@telia.com .Tel: 0706-127003.