Vinkunskap

Vinkunskap äger rum vid tre tillfällen under hösten. Kontakt:
Per Adler, peradler@bredband.net, Tel: 0706-464278.
Kent Andersson, kentandersson@telia.com .Tel: 0706-127003.