Från sommarcafé den 6 juni och besöket hos Platinumcars