Folkhälsoveckan

Vår Folkhälsovecka genomfördes 2022.09.05-09.
Ett uppskattat sätt att starta upp en höstens verksamhet Som helhet var det genomgående positiva omdömen för hela veckan men jämfört med förra året var det färre som chansen att delta i respektive aktivitet.