Klubbmästare

Klubbmästare

Uppgifter
• Ansvar för trivselarrangemang.

Gruppansvarig
Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 076-113 01 57
E-post: ullstrand46@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Eva Svensson
Tel: 073-383 80 07
Epost: evatonny.svensson@live.com 

Lotteri

Uppgifter
• Ansvara för lotteri på månadsmöten

Gruppansvarig
Inger Heinemark
Tel.: 070-594 35 89
E-post: inger.heinemark@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant