Klubbmästare

Klubbmästare

Uppgifter
• Ansvar för trivselarrangemang.

Gruppansvarig
Britt-Marie Ullstrand
Tel.: 076-1130157
E-post: ullstrand46@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Eva Svensson Tel: 073 383 80 07

Epost: evatonny.svensson@live.com 

Lotteri

Uppgifter
• Ansvara för lotteri på månadsmöten

Gruppansvarig
Inger Heinemark
Tel.: 070-5943589
E-post: inger.heinemark@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Vakant